Wie kunnen meedoen?

Iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van Westerveld.

Inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties. Elke inbreng is van gelijke waarde, samen komen we uiteindelijk tot de samenlevingsakkoorden, strategische visie én omgevingsvisie voor Westerveld.