Wat is een strategische visie?

De strategische visie is een visie voor de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar.

In deze visie komen ook de onderwerpen aan bod die in de Omgevingsvisie zijn opgenomen, maar dan in een globale opzet. In de Strategische visie is het de bedoeling een ‘stip op de horizon’ te zetten: hier willen we ons op richten.