Wat is een Samenlevingsakkoord ?

Voor de gemeente Westerveld worden drie Samenlevingsakkoorden opgesteld: een Sociaal akkoord, een Duurzaam akkoord en een Economisch Akkoord.

In de raad en in het bijzonder in de coalitie leeft de wens om te komen tot Samenlevingsakkoorden. Deze wens is onder ander vastgelegd in het coalitieakkoord Grensverleggend Besturen 2018-2022. Door een integrale aanpak kiest Westerveld ervoor om Samenlevingsakkoorden niet alleen aan het begin van een raadsperiode af te sluiten, maar ook gedurende een raadsperiode én in samenhang met de Omgevingsvisie en Strategische visie. Daarmee start Westerveld een interessant bestuurlijk experiment, geheel gericht om samen en intensief met u te komen tot langer termijn visies én op kortere termijn gezamenlijke doelen en acties.
De Samenlevingsakkoorden hebben een horizon van vijf jaar. De bedoeling is dat in de akkoord concrete plannen worden opgenomen die binnen vijf jaar gerealiseerd/gestart kunnen worden.