Tijdspad

Tijdspad

Na de bovenstaande stappen wordt de opgehaalde informatie uitgewerkt en worden Samenlevingsakkoorden opgesteld. Uit de opgehaalde informatie en de Samenlevingsakkoorden zullen daarna de Strategische visie en de Omgevingsvisie worden gevormd. Voor toelichting hierop verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen.

Met behulp van alle informatie die we van u hebben gekregen worden de samenlevingsakkoorden en de omgevingsvisie opgesteld. In de Samenlevingsakkoorden worden concrete plannen opgenomen die binnen vijf jaar gerealiseerd of gestart kunnen worden. In de omgevingsvisie komen de plannen te staan waar de gemeente de komende tien jaar mee aan de slag gaat.