Westerveld als zelfvoorzienende en vitale gemeente

Op het gebied van landbouw en voedselvoorziening

Waarom: Het realiseren van kringlooplandbouw*, die toekomstbestendig is.

*een vorm van duurzame landbouw, waarbij alle stoffen die gebruikt worden ook weer teruggebracht worden in het gebied. Er vindt zo geen uitputting van de grond plaats.  

Hoe: Met de ontwikkeling van kennis (een zogenoemde taskforce) en met het maken van ruimte om te  experimenteren met deze vorm van landbouw. Er komt een draaiende pilot in 2020 (genaamd living lab).

Afbeelding bij zelfvoorzienende en vitale gemeente