Verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid in Westerveld

Waarom: We willen dat Westerveld voor iedereen goed bereikbaar is. We zien graag een aanvullend vervoersaanbod (reizen van deur tot deur) als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. We stimuleren het gebruik van de fiets en hulp aan elkaar.

Hoe: We kunnen de bereikbaarheid verbeteren door:

  • het ‘Shuttle project’;
  • goed regelen van vervoer en dienstverlening.

Afbeelding bij mobiliteit