Natuur - boer – burger in balans

Westerveld als groenste gemeente van Noord-Nederland

Waarom: Onze inwoners zijn trots op hun mooie groene omgeving en willen dit uitdragen met de onderwerpen ecologie en biodiversiteit.

Hoe: Er zijn diverse plannen en projecten:

  • ecologisch maaibeheer (bewoners in meenemen);
  • operatie Steenbreek;
  • pilot Minder bestrijdingsmiddelen (meer biologische teelt);
  • essen beschermen;
  • boeren uitnodigen andere keuzes te maken.

Afbeelding bij groenste gemeente