Aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud

Westerveld als gezonde omgeving die jonge gezinnen aantrekt.

Waarom: Een gezonde, veilige en bereikbare woonomgeving voor iedereen. We vormen een samenleving met een gelijke verdeling tussen jong en oud.

Hoe: Goed openbaar vervoer, veilige en toegankelijke wegen en goede voorzieningen. We hebben hierbij ook aandacht voor sport en een gezonde leefomgeving.

Afbeelding bij aantrekkelijke woonomgeving