Home

Bedankt

In de maanden mei tot en met juli 2019 hebben we een tour door de gemeente gemaakt. Mogelijk heeft u ons gezien of gesproken in uw woonplaats. Misschien kwam u ons tegen bij de supermarkt, het zwembad of de school. Tijdens al de die ontmoetingen hebben we met u gesproken over de kracht van de gemeente Westerveld. We hebben ook veel reactie gekregen op de vraag wat nog beter kan. Daarnaast is op elk adres in de gemeente een ansichtkaart bezorgd met de vraag die in te vullen en aan ons terug te sturen.

Als we alle respons uit de campagne en de ansichtkaarten optellen, komen we op bijna 1.400 reacties. Een enorm aantal! Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Het was goed om te vernemen dat u tevreden bent met de natuur, de rust, de ruimte, de voorzieningen en de saamhorigheid. Maar aandachtspunten zijn er ook. U benoemde bijvoorbeeld de schaalvergroting in de landbouw, het verlies aan biodiversiteit en de ov-voorzieningen. De aandachtpunten én de pluspunten gaan ons helpen in het tweede deel van de campagne. In het tweede deel van de campagne nemen we de tijd om langer over zaken in gesprek te gaan.

 

Verder in gesprek

Met deze beknopte terugkoppeling doen we uiteraard geen recht aan wat er in de verschillende dorpen is gezegd. We praten er na de zomer graag met u over door. Waarbij wij in ieder geval stilstaan bij deze onderwerpen:

  • Economie (wat vindt u belangrijk als het gaat om bedrijvigheid, landbouw, etc.);
  • Duurzaamheid (hoe denkt u over energie en klimaat, etc.);
  • Sociaal (hoe om te gaan met vergrijzing, het versterken van de saamhorigheid, de voorzieningen, etc.).

Een aantal vragen die van belang zijn: welke acties zijn volgens u op deze punten nodig? Wat verwacht u daarbij van de gemeente? Wat kan de samenleving of dorpsgemeenschap zelf doen? Welke concrete afspraken kunnen gemeenten en samenleving daarover maken?

Eind september organiseren we vier dorpenavonden. Tijdens die avonden, waarop u van harte welkom bent, gaan we op een leuke, actieve manier aan de slag met deze onderwerpen. Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over datum, locatie en tijd. Na de zomervakantie delen we, gespecificeerd op kern, de opbrengsten van het eerste deel van de campagne.

Samengevat

  • De eerste drie maanden hebben veel input opgeleverd;
  • Die input willen we tijdens vier dorpenavonden met u bespreken;
  • Samen bepalen we waar we de komende tijd concreet mee aan de slag gaan.

We ontmoeten u graag tijdens de dorpenavonden. Zodra bekend is wanneer de dorpenavonden plaatsvinden, leest u dat op deze pagina.