Verder in gesprek

Met deze beknopte terugkoppeling doen we uiteraard geen recht aan wat er in de verschillende dorpen is gezegd. We praten er na de zomer graag met u over door. Waarbij wij in ieder geval stilstaan bij deze onderwerpen:

  • Economie (wat vindt u belangrijk als het gaat om bedrijvigheid, landbouw, etc.);
  • Duurzaamheid (hoe denkt u over energie en klimaat, etc.);
  • Sociaal (hoe om te gaan met vergrijzing, het versterken van de saamhorigheid, de voorzieningen, etc.).

Een aantal vragen die van belang zijn: welke acties zijn volgens u op deze punten nodig? Wat verwacht u daarbij van de gemeente? Wat kan de samenleving of dorpsgemeenschap zelf doen? Welke concrete afspraken kunnen gemeenten en samenleving daarover maken?

Eind september organiseren we vier dorpenavonden. Tijdens die avonden, waarop u van harte welkom bent, gaan we op een leuke, actieve manier aan de slag met deze onderwerpen. Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over datum, locatie en tijd. Na de zomervakantie delen we, gespecificeerd op kern, de opbrengsten van het eerste deel van de campagne.

Samengevat

  • De eerste drie maanden hebben veel input opgeleverd;
  • Die input willen we tijdens vier dorpenavonden met u bespreken;
  • Samen bepalen we waar we de komende tijd concreet mee aan de slag gaan.

We ontmoeten u graag tijdens de dorpenavonden. Zodra bekend is wanneer de dorpenavonden plaatsvinden, leest u dat op deze pagina.